Witamy na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

znajdziecie tu informacje dotyczące działalności biblioteki, zakupionych nowości, wydarzeń kulturalno-oświatowych naszej gminy. Tu możecie również złożyć dezyderaty czytelnicze


Czytam sobie

środa, 31 maja 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
zaprasza najmłodszych czytelników

do zaczarowanej krainy bajek
Wioletty Piaseckiej


Gminna Biblioteka Publiczna
5 czerwca 2017r. godz. 900

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”

środa, 19 kwietnia 2017

WYNIKI KONKURSU WIELKANOCNEGO

Znamy laureatów drugiej edycji konkursu plastycznego na największą palmę wielkanocną.
W poszczególnych grupach wyglądają one następująco:

Dzieci do 6 lat:

I miejsce - Piotr Dadas PSP Zwola
II miejsce - Hubert Przybysz PSP Zwola
III miejsce - Aniela Szlążek-Cyrny PSP Miastków
III miejsce - Joanna Moreń PSP Zwola

Wyróżnienia:
Wiktoria Salamończyk
Julia Borucz

Klasy I - III:

I miejsce - Jakub Róg PSP Miastków
I miejsce - Maja Szostak PSP Miastków
II miejsce - Aleksandra Kowalczyk NSP Brzegi
II miejsce - Nikola Teperek PSP Miastków
III miejsce - Dominik Ducki PSP Miastków
III miejsce - Maja Kostyra PSP Zgórze

Klasy IV – VI:

I miejsce - Kamila Grzyb PSP Miastków
II miejsce Katarzyna Szostak PSP Miastków
II miejsce - Ewelina Gawryś PSP Miastków
III miejsce - Oliwia Jakubik PSP Miastków
Wyróżnienia:
- Klaudaia Szostak PSP Miastków
- Krystian Prus PSP Miastków

Kategoria – prace grupowe:

I miejsce -Lidia i Tomasz Jakubikowie
I miejce - Bartosz i Wojciech Gawryś
II miejsce - Natalia i Julia Jaworskie
II miejsce - Julia i Jakub Grązka
III miejsce -Katarzyna Matryba z rodziną
III miejsce -Patrycja i Daniel Blachowicz
III miejsce - Bożena Osiak, Zuzanna Tomasik
Wyróżnienia:
- Klasa „0” A z PSP w Zgórzu
- Ala Polej i Zosia Dziwiszek
- Dominika i Aleksandra Ślińskie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ogrom pracy włożony w przygotowanie każdej z palm, laureatom gratulujemy i już dziś zapraszamy do konkursu na największą palmę za rok.


piątek, 14 kwietnia 2017

Ciepłych, przepełnionych miłością i radością
Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie najbliższych
wszystkim czytelnikom
życzą
pracownicy GBP w Miastkowie Kościelnym

piątek, 24 marca 2017

KONKURS WIELKANOCNY


Gminna Biblioteka Publiczna
w Miastkowie Kościelnym
zaprasza
do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego na największą palmę wielkanocną


REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu na największą i najpiękniejszą palmę wielkanocną jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym

1. CELE KONKURSU
* Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
* Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
* Popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci i młodzieży;
* Integracja społeczności lokalnej;
* Promocja dorobku kulturowego wsi;

2. ZADANIE KONKURSOWE
* Konkurs ma charakter otwarty;
* W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, młodzież, dorośli. Do konkursu mogą również przystąpić rodziny.
* Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

3. WARUNKI KONKURSU
* Technika wykonania prac dowolna. Dodatkowo punktowane będzie użycie materiałów naturalnych (żarnowiec, bukszpan, bazie, wstążki, bibuła itp. )
Gotowe, kupione palmy nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
* Minimalna wysokość palmy musi wynosić 100 cm.
* Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym do dnia 5 kwietnia 2017 r.
* Prace powinny być oznaczone „metryczką”, mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą:
imiona i nazwiska twórców palmy, wiek; adres; szkoła
* Prace oceniać będzie niezależne jury. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone.
* Ocenie będzie poddana wielkość palmy, estetyka i staranność wykonanej pracy, pomysłowość wykonania, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, i bogactwo użytych materiałów.
* Prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej .

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 12 kwietnia 2017 r.
Odbiór prac konkursowych do 21 kwietnia.poniedziałek, 6 lutego 2017

FERIE Z BIBLIOTEKĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
zaprasza dzieci od 5 lat do udziału w
bajecznych porankach
zajęciach plastycznych
rebusowych łamigłówkach

Zapraszamy w dniach 16 – 23 lutego w godzinach 10 -12

środa, 11 stycznia 2017Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016
Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W ramach Priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadanie związane z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom w ramach pomocy finansowej budżetu państwa w formie dotacji celowej.
GBP w Miastkowie Kościelnym w roku 2016 otrzymała w ramach dotacji 7500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Za otrzymaną dotację zakupiono 329 wol. książek. Księgozbiór powiększony został o 204 pozycje z literatury dla dorosłych, 48 książek dla dzieci oraz 77 nowości popularnonaukowych.