Witamy na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

znajdziecie tu informacje dotyczące działalności biblioteki, zakupionych nowości, wydarzeń kulturalno-oświatowych naszej gminy. Tu możecie również złożyć dezyderaty czytelnicze


Mała książka-wielki człowiek

czwartek, 16 maja 2019Z radością informujemy naszych najmłodszych czytelników i ich rodziców, że nasza biblioteka zakwalifikowała się do projektu "Mała książka - wielki człowiek".

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko objęte programem, które przyjdzie do naszej biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb najmłodszych oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. Przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka,  oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

piątek, 19 kwietnia 2019

"Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy."Z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pragniemy złożyć Państwu- wszystkim naszym czytelnikom i sympatykom - najserdeczniejsze życzenia.Życzymy wielu Łask Bożych i płynącej z nich radości, a także zdrowia,
 pogody ducha i ludzkiej życzliwości.

Radosnego Alleluja!Z wyrazami szacunku
pracownicy GBP w Miastkowie Kościelnym

środa, 17 kwietnia 2019

LISTA LAUREATÓW KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ


Kategoria: prace grupowe

I miejsce – Julia i Mateusz Wasiakowie
I miejsce - Konrad Krupa z rodziną
II miejsce – Zosia Kowalska z mamą
II miejsce – Ksawery Celej z mamą
III miejsce – Grupa przedszkolna Smerfy

Wyróżnienie:
Alicja, Emilia,Paulina Frelik

Kategoria: prace indywidualne

dzieci przedszkolne

I miejsce -Emilia Zając
I miejsce – Emil Domański
II miejsce – Igor Głasek
II miejsce – Kinga Zięcina
III miejsce – Anna Tratkiewicz
III miejsce – Julia Kostyra

klasy I – III

I miejsce – Aniela Szlążek-Cyrny
I miejsce – Bartosz Podgajny
II miejsce – Antoni Ruszała
II miejsce – Gabriela Sitek
III miejsce – Eliza Gromół
III miejsce – Gabriela Pieniak
III miejsce – Joanna Moreń


klasy IV – VI

I miejsce – Bartosz Wasiak
I miejsce – Maja Głasek
II miejsce – Piotr Mazurek
II miejsce – Dominika Moch
III miejsce – Julia Dudek
III miejsce – Aleksandra Włodarczyk
III miejsce – Hubert Śliński

Klasy VII – gimnazjum

I miejsce – Natalia Miszta
I miejsce – Wiktoria Dąbrowska

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU

I SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM.

                                   


piątek, 12 kwietnia 2019

Wyniki konkursu na palmę wielkanocną

Znamy już laureatów konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną.
W poszczególnych kategoriach  zwyciężyli:

Prace rodzinne i grupowe:
I. Julia, Natalia, Aleksandra, Jagoda Jaworskie
I. Jakub i Julia Grązka
II. Rodzina Państwa Moreniów
II. Zofia Dziwiszek, Alicja Polej
III. Adam Kajka z rodzicami
III. Patrycja Matuszewska z rodzicami
III. Julia Moch z rodziną

Wyróżnienia
Lena, Michał Grażulis
Klasa 5B PSP Miastków Kościelny
94 Drużyna Harcerska PSP Miastków Kościelny
Grupa Smerfów PP w Miastkowie Kościelnym
Bartłomiej i Aleksandra Kowalczyk
Julia i Maja Kostyra

Dzieci przedszkolne
I. Szymon Dadas
I. Lena Siwek
II. Kinga Zięcina
II. Agata Odziemczyk
III. Karolina Mazurek

Klasa I-III
I. Daniel Blachowicz
II. Jaś Zając
III. Kacper Odziemczyk
III. Michał Wojda

Klasa IV-VI
I. Patrycja Blachowicz
II. Dominika Moch
II. Piotr Mazurek
III. Dominik Mucha

Wyróżnienie
Julia Dudek


                                         
 
                                             

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Wyniki konkursu na najładniejszą pisankę zamieścimy w poniedziałek 15 kwietnia.

poniedziałek, 18 marca 2019


Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą pisankę
Regulamin konkursu

I cele konkursu

Przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi

Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

Prezentacja talentów plastycznych


II Warunki konkursu

1.Konkurs zorganizowany jest w następujących kategoriach wiekowych:

dzieci przedszkolne
uczniowie klas I –III

uczniowie klas IV – VIII

młodzież, dorośli

prace rodzinne

2. Pisanka może być wykonana dowolna techniką.

3. Każdy uczestnik może zaprezentować maksimum dwie pisanki

4. Pisanki muszą być umieszczone na podstawkach( rolka papieru, pudełko itp.

5. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym do 10 kwietnia 2019r.

6. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa, szkoła

7.Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora biblioteki.

8. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę:

· nawiązanie do tradycji

· pomysłowość

· staranność wykonania

· ogólne wrażenia estetyczne

9. O wynikach konkursu poinformujemy do 13 kwietnia na blogu biblioteki.


Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w GBP jest Małgorzata Potręć , adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 
3) Dane (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu  zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu, zamieszczenia informacji (imię, nazwisko) o zwycięzcach konkursu na blogu biblioteki.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Zdjęcia w wydarzeń będą przechowywane w GBP na podstawie art.9.ust.2 pkt j) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach archiwalno - historycznych. Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
6) Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronię danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Gminna Biblioteka Publiczna 


w Miastkowie Kościelnym

zaprasza

do udziału w konkursie plastycznym

 na najładniejszą palmę wielkanocną.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym

1. CELE KONKURSU
* Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
* Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
* Popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci i młodzieży;
* Integracja społeczności lokalnej;


2. ZADANIE KONKURSOWE
* Konkurs ma charakter otwarty;
* W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież, dorośli. Do konkursu mogą również przystąpić rodziny.
* Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać palmy wielkanocne.

3. WARUNKI KONKURSU
* Technika wykonania prac dowolna. Dodatkowo punktowane będzie użycie materiałów tradycyjnych (żarnowiec, bukszpan, bazie, wstążki, bibuła itp. )
Gotowe, kupione palmy nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
* Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym do dnia 10 kwietnia 2019 r.
* Prace powinny być oznaczone „metryczką”, mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą:
imiona i nazwiska twórców palmy, wiek; adres; szkoła
* Prace oceniać będzie niezależne jury. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone.
* Ocenie będzie poddana estetyka i staranność wykonanej pracy, pomysłowość wykonania, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, i bogactwo użytych materiałów.


4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 13 kwietnia 2019 r.
Odbiór prac konkursowych do 19 kwietnia.


Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w GBP jest Małgorzata Potręć , adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 
3) Dane (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu  zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu, zamieszczenia informacji (imię, nazwisko) o zwycięzcach konkursu na blogu biblioteki.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Zdjęcia w wydarzeń będą przechowywane w GBP na podstawie art.9.ust.2 pkt j) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach archiwalno - historycznych. Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
6) Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronię danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.poniedziałek, 11 marca 2019

"Kto i dlaczego jest Twoim ulubionym polskim poetą?"


Szczęśliwy naród, który ma poetę
I w trudach swoich nie kroczy w milczeniu.
Czesław Miłosz

 
Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie 
ogłasza konkurs:
„Kto i dlaczego jest Twoim ulubionym polskim poetą?”

Miłośnicy poezji mogą sparafrazować słowa Czesława Miłosza i odnieść je do siebie. Ulubiony poeta jest wyrazicielem myśli i uczuć, czasem przewodnikiem, czasem przeciwnikiem w dyskusji. Jeśli czytasz poezję i masz swojego ulubionego poetę/ulubioną poetkę, serdecznie zapraszamy Cię do udziału w konkursie literackim MPBP.
W dowolnej formie podziel się z innymi tym, dlaczego lubisz i czytasz poezję, co daje Ci obcowanie z utworami ulubionego autora i dlaczego liryki tego autora są Ci szczególnie bliskie.
Konkurs „Kto i dlaczego jest Twoim ulubionym polskim poetą” skierowany jest do uczniów z klas IV - VIII i III gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych.
Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 
REGULAMIN KONKURSU
„Kto i dlaczego jest Twoim ulubionym polskim poetą?”
1. Organizatorem konkursu „Kto i dlaczego jest Twoim ulubionym polskim poetą?”
jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie.
2. Konkurs przeznaczony jest :
dla uczniów klas IV – VIII i gimnazjów - kategoria I
szkół średnich - kategoria II
oraz dla dorosłych - kategoria open.
3. Etap szkolny Konkursu trwa do 22.03.2019r.
Szkoła zgłasza do Biblioteki Miejskiej/Gminnej maksymalnie 5 prac w każdej kategorii, w zależności od decyzji Biblioteki. Dorośli składają swoje prace w siedzibie
Miejskiej/Gminnej Biblioteki do dnia 22.03.2019r
4. Biblioteka Miejska/Gminna wybiera maksymalnie 3 prace w każdej kategorii do dnia 15.04.2019r.
Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.
5. Rozstrzygnięcie etapu powiatowego Konkursu nastąpi do dnia 19 czerwca 2019r.
6. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację pracy na stronie internetowej biblioteki wykorzystanie jej w celach edukacyjnych.
7. Celem konkursu jest:
• uczczenie rocznicy urodzin J. Iwaszkiewicza, J. Lechonia, J. Słowackiego, Z. Herberta i J. Tuwima,
• popularyzacja polskiej poezji wśród młodzieży i dorosłych,
• rozwijanie wrażliwości czytelniczej i kulturowej,
• rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności obserwacji,
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na określony temat.
8. Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
• zgodności z tematem konkursu,
• pomysłowego, twórczego przedstawienia tematu,
• dbałości o poprawność językową tekstu i estetykę pracy.
9. Prosimy o składanie podpisanych prac na kartkach A4 (max 2 strony) wraz ze swoim numerem telefonu oraz nazwą Miejskiej/Gminnej Biblioteki Publicznej.

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu
„Kto i dlaczego jest Twoim ulubionym polskim poetą?”
organizowanego przez MPBP w Garwolinie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie ul. Nadwodna 1,
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w MPBP jest Błażej Maszkiewicz, adres e-mail: iod@garwolin.pl,
3) Pani/Pana dane (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu czytelniczego pt.: „Kto i dlaczego jest Twoim ulubionym polskim poetą” zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu, zamieszczenia informacji (imię, nazwisko) o zwycięzcach konkursu na stronie internetowej i Facebooku biblioteki oraz na stronach lokalnych mediów,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Zdjęcia w wydarzeń będą przechowywane w MPBP na podstawie art.9.ust.2 pkt j) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach archiwalno - historycznych. Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronię danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.