Witamy na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

znajdziecie tu informacje dotyczące działalności biblioteki, zakupionych nowości, wydarzeń kulturalno-oświatowych naszej gminy. Tu możecie również złożyć dezyderaty czytelnicze


Czytam sobie

środa, 16 listopada 2016

Bezpieczny przedszkolak

28 października w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie przedszkolaków z policjantem Posterunku Policji w Miastkowie Kościelnym - asp. Andrzejem Seroczyńskim.
Pan Dzielnicowy w ramach działań profilaktycznych zapoznawał dzieci z zasadami prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, przypominał jak korzystać z sygnalizacji świetlnej oraz jak być odpowiedzialnym pasażerem pojazdu. Maluchy rezolutnie odpowiadały na wszystkie pytania zadawane przez Pana Policjanta.
Ponieważ spotkanie odbywało się w bibliotece była to też okazja do wspólnego czytania. Pan Dzielnicowy przeczytał dzieciom wiersz o wykonywanym przez siebie zawodzie.
Po spotkaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej dzieci odwiedziły nowy Posterunek Policji: mogły sprawdzić, jakim wyposażeniem dysponuje policjant, jak wygląda oznakowany samochód policyjny i co kryje w środku, nie obyło się także bez włączenia syreny.

Spotkanie z Jerzym Omelczukiem

18 października br. w Publicznym Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym miał miejsce wernisaż wystawy prac niezwykłego artysty - Jerzego Omelczuka.
Artysta ten ma w swoim dorobku ponad cztery tysiące obrazów, które prezentowane były już na wielu wystawach w całej Polsce i na świecie. Maluje od dziecka i ciągle poszukuje nowych wyzwań artystycznych.
Jego prace są bardzo zróżnicowane tematycznie - konie, żniwa, portrety, pejzaże. Jak sam mówi inspiruje go wszystko, czerpie z otaczającego go świata pełnymi garściami.
Pan Jerzy jest wyjątkowy. Pod każdym względem. Przyszedł na świat z porażeniem mózgowym, nie ma władzy w rękach ani nogach, z trudem wymawia słowa. Jednak mimo fizycznych barier, rozwinął swój talent malarski i niestrudzenie od lat realizuje swoją pasję. Swoje obrazy tworzy trzymając pędzel w ustach.
Jest człowiekiem z wielkim poczuciem humoru, otwartym, niezwykle aktywnym, zarówno na polu zawodowym jak i społecznym.

W ciągu dwóch dni spędzonych w naszej gminie pan Jerzy Omelczuk spotykał się z uczniami szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy.
W trakcie spotkania mogliśmy zobaczyć na własne oczy jak powstaje obraz malowany ustami.
Po spotkaniach artysta zasypywany był gradem pytań. Dzieci i młodzież pytali o wszystko – o twórczość , o niepełnosprawność, o rodzinę...
Nie było tematów i problemów, o których pan Jerzy nie chciałby rozmawiać.
Dla wszystkich było to poruszające, niezapomniane spotkanie z wielką sztuką i fascynującym człowiekiem.
Organizatorem spotkań oraz wystawy prac była Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym.
Wystawę można oglądać w bibliotece do 21 listopada br.


czwartek, 30 czerwca 2016

Z wielką przyjemnością informujemy,iż 14 czerwca bieżącego roku Mikołaj Kot - uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelym zajął II miejsce w finale XXXIII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci
im. Kornela Makuszyńskiego.
Bardzo serdecznie gratulujemy zarówno Mikołajowi jak i prowadzącej go polonistce -Pani Bożenie Zboinie.

Wyniki konkursu recytatorskiego

W 18 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym odbyły się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.
Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów w dwóch grupach wiekowych komisja konkursowa zakwalifikowała do etapu powiatowego w Garwolinie cztery osoby:
w kategorii klas I – III
Aleksandrę Jaroń z PSP w Miastkowie i
Alicję Mikulską z PSP w Zgórzu
natomiast w kategorii klas IV – VI 
Mikołaja Kota z PSP w Miastkowie Kościelnym i
Natalię Kucharską z PSP w Zwoli

Komisja Konkursowa postanowiła również wyróżnić w młodszej grupie wiekowej Anię Świtek, a w starszej grupie wiekowej Julię Włodarczyk.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a laureatom życzymy powodzenia na dalszych etapach .

środa, 11 maja 2016

Konkurs recytatorski

XXXIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI
im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO


Gminna Biblioteka Publiczna
w Miastkowie Kościelnym
zaprasza
na eliminacje gminne konkursu dnia 18.05.2016 roku o godz. 10.00
w sali konferencyjnej.

REGULAMIN

· Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

v uczniowie klas I - III szkół podstawowych
v uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

· Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

· Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

· Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.

· Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.

· Konkurs przebiega w 4 etapach:
v ELIMINACJE SZKOLNE - do 10 maja 2016 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.
v ELIMINACJE GMINNE I MIEJSKIE - do 20 maja 2016 r. w gminnych i miejskich ośrodkach kultury lub w bibliotekach. Placówki te typują po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.
v ELIMINACJE POWIATOWE - do 30 maja 2016 r. w miejskich ośrodkach kultury lub bibliotekach. Jury wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale. (Jeśli w powiecie jest dużo szkół podstawowych i nie odbywają się eliminacje gminne organizator ma prawo zmniejszyć ilość reprezentantów szkół do dwóch w każdej grupie).
v FINAŁ – 14 czerwca 2016 r. w Siedlcach. Początek o godz. 900 MOK, Sala Widowiskowa PODLASIE ul. Sienkiewicza 63

Informacji udzielają: biblioteki, ośrodki kultury i Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
(tel. 25-794-31-24, Halina Tunkiewicz, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl).

piątek, 18 marca 2016

Wyniki konkursu Gminnej biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym na największą i najładniejszą palmę wielkanocną

Kategoria: prace rodzinne

I miejsce – Julia i Jakub Grązka z rodzicami
II miejsce - Olwia i Wiktor Walesiak z rodzicami
III miejsce - Kamila Baran z mamą
III miejsce - Alicja i Aleksandra Rutkowskie

Wyróżnienie:
Kasia i Basia Wróbel z babcią

Kategoria: prace indywidualne – grupa młodsza

I miejsce – Magdalena Zboina kl. I PSP w Zwoli
II miejsce – Amelia Kajka kl.II PSP w Zwoli
III miejsce – Lidia Jakubik kl. I PSP w Miastkowie
III miejsce - Maja Szostak kl. II a PSP w Miastkowie

Wyróżnienia:
Maja Kostyra
Natalia Tarczyńska
Aniela Szlążek-Cyrny
Aleksandra Jaroń
Patrycja Blachowicz
Arkadiusz Borkowski
Natalia Borkowska
Jakub Róg
Weronika Kuśmierczyk

Kategoria: prace indywidualne - grupa starsza

I miejsce – Ewelina Gawryś kl. V PSP w Miastkowie
II miejsce - Oliwia Jakubik kl. IV PSP w Miastkowie
III miejce - Klaudia Szostak kl. V PSP w Miastkowie

Kategoria: prace grupowe

I miejsce – Zofia Polej, Alicja Dziwiszek
I miejsce – Maria Polej, Anita Dziwiszek
II miejsce – przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Miastkowie
III miejsce – klasa V z PSP w Miastkowie

środa, 9 marca 2016

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ


Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
zaprasza
do udziału w konkursie plastycznym na największą
palmę wielkanocną

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu na największą i najpiękniejszą palmę wielkanocną jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym

1. CELE KONKURSU
* Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
* Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
* Popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci i młodzieży;
* Integracja społeczności lokalnej;
* Promocja dorobku kulturowego wsi;

2. ZADANIE KONKURSOWE
* Konkurs ma charakter otwarty;
* W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
młodzież, dorośli. Do konkursu mogą również przystąpić rodziny.
* Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

3. WARUNKI KONKURSU
* Technika wykonania prac dowolna. Dodatkowo punktowane będzie użycie materiałów naturalnych (żarnowiec, bukszpan, bazie, wstążki, bibuła itp. )
Gotowe, kupione palmy nie będą brane pod uwagę przy ocenie
* Minimalna wysokość palmy musi wynosić 100 cm.
* Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym do dnia 14 marca 2016r.
* Prace powinny być oznaczone „metryczką”, mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą:
imiona i nazwiska twórców palmy,
wiek;
adres;
* Prace oceniać będzie trzyosobowe niezależne jury. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone
* Ocenie będzie poddana wielkość palmy, estetyka i staranność wykonanej pracy, pomysłowość wykonania, oryginalność,ogólne wrażenie artystyczne, i bogactwo użytych materiałów;
* Prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 18 marca 2016r
Odbiór prac konkursowych do 7 kwietnia.