Witamy na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

znajdziecie tu informacje dotyczące działalności biblioteki, zakupionych nowości, wydarzeń kulturalno-oświatowych naszej gminy. Tu możecie również złożyć dezyderaty czytelnicze


Czytam sobie

piątek, 24 marca 2017

KONKURS WIELKANOCNY


Gminna Biblioteka Publiczna
w Miastkowie Kościelnym
zaprasza
do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego na największą palmę wielkanocną


REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu na największą i najpiękniejszą palmę wielkanocną jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym

1. CELE KONKURSU
* Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
* Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
* Popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci i młodzieży;
* Integracja społeczności lokalnej;
* Promocja dorobku kulturowego wsi;

2. ZADANIE KONKURSOWE
* Konkurs ma charakter otwarty;
* W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, młodzież, dorośli. Do konkursu mogą również przystąpić rodziny.
* Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

3. WARUNKI KONKURSU
* Technika wykonania prac dowolna. Dodatkowo punktowane będzie użycie materiałów naturalnych (żarnowiec, bukszpan, bazie, wstążki, bibuła itp. )
Gotowe, kupione palmy nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
* Minimalna wysokość palmy musi wynosić 100 cm.
* Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym do dnia 5 kwietnia 2017 r.
* Prace powinny być oznaczone „metryczką”, mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą:
imiona i nazwiska twórców palmy, wiek; adres; szkoła
* Prace oceniać będzie niezależne jury. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone.
* Ocenie będzie poddana wielkość palmy, estetyka i staranność wykonanej pracy, pomysłowość wykonania, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, i bogactwo użytych materiałów.
* Prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej .

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 12 kwietnia 2017 r.
Odbiór prac konkursowych do 21 kwietnia.poniedziałek, 6 lutego 2017

FERIE Z BIBLIOTEKĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
zaprasza dzieci od 5 lat do udziału w
bajecznych porankach
zajęciach plastycznych
rebusowych łamigłówkach

Zapraszamy w dniach 16 – 23 lutego w godzinach 10 -12

środa, 11 stycznia 2017Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016
Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W ramach Priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadanie związane z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom w ramach pomocy finansowej budżetu państwa w formie dotacji celowej.
GBP w Miastkowie Kościelnym w roku 2016 otrzymała w ramach dotacji 7500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Za otrzymaną dotację zakupiono 329 wol. książek. Księgozbiór powiększony został o 204 pozycje z literatury dla dorosłych, 48 książek dla dzieci oraz 77 nowości popularnonaukowych.

środa, 4 stycznia 2017

Znamy już laureatów konkursu "Anioły Bożego Narodzenia"


Wczoraj, tj. 3-go stycznia komisja konkursowa po długich i trudnych obradach wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego "Anioły Bożego Narodzenia".
Bardzo cieszy nas fakt, że pomimo świątecznego zabiegania tak dużo osób wzięło udział w naszym konkursie. Tak jak zazwyczaj i tym razem pomysłowość i poziom złożonych prac był bardzo wysoki.

A oto lista laureatów konkursu w poszczególnych grupach wiekowych:

Kategoria ~ dzieci do 6 lat

I miejsce - Aniela Szlążek-Cyrny PSP w Miastkowie Kościelnym

II miejsce – Hubert Przybysz, PSP w Zwoli
II miejsce – Wojciech Dadas PSP w Zwoli
II miejsce – Łucja Kuwał PSP w Miastkowie Kościelnym

III miejsce – Julia Jaworska NSP w Brzegach
III miejsce – Natalia Jaworska NSP w Brzegach
III miejsce – Jakub Soszka PSP w Miastkowie Kościelnym

Wyróżnienia:
Krzysztof Szlążek PSP w Miastkowie Kościelnym
Natalia Borkowska PSP w Miastkowie Kościelnym
Agnieszka Tratkiewicz PSP w Zwoli
Emilia Żaczek NSP w Brzegach
Alicja Frelik NSP w Brzegach
Magdalena Osiak NSP w Brzegach
Julia Borucz PSP w Zwoli
Antoni Teperek PSP w Miastkowie Kościelnym
Natalia Żmuda PSP w Miastkowie Kościelnym


Kategoria ~ klasy I - III

I miejsce – Ada Lubaszka PSP w Miastkowie Kościelnym
I miejsce- Alicja i Julia Soszka PSP w Zgórzu
I miejsce -Amelia Ruszała PSP w Zgórzu

II miejsce – Arkadiusz Borkowski PSP w Zwoli
II miejsce – Łukasz Kosiński PSP w Miastkowie Kościelnym
II miejsce – Patryk Frelek PSP w Miastkowie Kościelnym

III miejsce – Barbara Zielińska PSP w Miastkowie Kościelnym
III miejsce – Magdalena Zboina PSP w Zwoli
III miejsce – Wiktoria Odziemczyk PSP w Miastkowie Kościelnym
Wyróżnienia:
Dominik Dobrzyński PSP w Zwoli
Zuzanna Jaroń NSP w Brzegach
Alicja Mikulska PSP w Zgórzu

Kategoria ~ klasy IV – VI

I miejsce – Klaudia Szostak PSP w Miastkowie Kościelnym
I miejsce – Wiktor Walesiak PSP w Miastkowie Kościelnym

II miejsce – Ewelina Gawryś PSP w Miastkowie Kościelnym
II miejsce – Wiktor Moreń PSP w Zwoli

III miejsce – Aleksandra Jaroń PSP w Miastkowie Kościelnym
III miejsce - Julia Baran PSP w Zgórzu.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy.


środa, 14 grudnia 2016

KONKURS PLASTYCZN „ANIOŁY BOŻEGO NARODZENIA”

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„ANIOŁY BOŻEGO NARODZENIA”

Cel konkursu:
Kultywowanie polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia, a także rozbudzenie wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 22 grudnia 2016r.
z dopiskiem
„ANIOŁY BOŻEGO NARODZENIA”
Imię....................., Nazwisko...........................
klasa...................., Szkoła ........................,

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy w wybranej technice plastycznej
przedstawiającej własną wizję Anioła.
Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych:

I Kategoria ~ do 6 lat
II Kategoria ~ klasy I - III
III Kategoria ~ klasy IV – VI
IV Kategoria ~ gimnazjum

Prace na konkurs mogą być zaprezentowane w formie dowolnej:
- technice przestrzennej – (glina, gips, papier, drewno, masa solna, modelina, wełna, techniki mieszane itp.).
- lub prace na kartonie lub tkaninie
Anioły wiszące powinny mieć zawieszki.
Mile widziane techniki mniej popularne i eksperymenty artystyczne!!!!

Nagrody i wyróżnienia:
Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora we wszystkich kategoriach wiekowych. Wyróżnieniem jest również ekspozycja prac na wystawie pokonkursowej.
Każda placówka szkolna zostanie powiadomiona o pełnym werdykcie Jury.

Informacje końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających wymogów niniejszego regulaminu.
Prace mogą być odebrane po zakończeniu wystawy pokonkursowej
z wyjątkiem prac nagrodzonych, które pozostają własnością organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 stycznia 2017 r. i opublikowane na stronie internetowej:

http://gbpmiastkowkoscielny.blogspot.com

Mały czarodziej

Mały Czarodziej to bajka która przenosi dzieci w magiczny świat. Główny bohater próbuje zgłębić tajemnice magii i stać się mistrzem w swojej dziedzinie. Przekonuje się, że największą magią jest dobro, które ze zdwojoną siłą do nas powraca.
W swoim zamyśle bajka ma charakter interaktywny o czym mogli się przekonać najmłodsi czytelnicy naszej biblioteki.
Dzieci bardzo szybko dały się wprowadzić aktorom Teatru Urwis w magiczny świat bajek.