Witamy na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

znajdziecie tu informacje dotyczące działalności biblioteki, zakupionych nowości, wydarzeń kulturalno-oświatowych naszej gminy. Tu możecie również złożyć dezyderaty czytelnicze.
Zapraszamy również na naszą nową stronę inrernetową

https://gbpmiastkowkosc.naszabiblioteka.com


poniedziałek, 2 grudnia 2019

Konkurs bożonarodzeniowy  Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym 
  zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
  „Kartka świąteczna z Miastkowa”
  REGULAMIN KONKURSU

  ORGANIZATOR:
  Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym

  CELE KONKURSU:
   Kultywowanie i podtrzymywanie polskiej tradycji świątecznej.
   Budzenie przywiązania i szacunku do naszej małej ojczyzny
 • Popularyzowanie miejsc i symboli będących wizytówką gminy.

  WARUNKI KONKURSU:

   Uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę wykonaną samodzielnie.
 • Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych, np. (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wylepianie itp.) na bloku technicznym lub rysunkowym  o wymiarach nie większych niż A-4.
 • Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko, wiek, szkoła/ adres
 • Prace należy składać w siedzibie biblioteki do 20 grudnia 2019 r.
 •  O wynikach konkursu poinformujemy do 7 stycznia 2020 r. na blogu biblioteki.
 • Prace po prezentacji przechodzą na własność organizatora..


OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne
- uczniowie klas I –III
- uczniowie klas IV – VIII
- młodzież i dorośli


Kryteria oceny:
 • oryginalność;
 • zgodność z tematem;
 • estetyka;
 • kompozycja- pomysł na wybór i ciekawe, artystyczne ujęcie symboli, miejsc, zabytków itp miastkowszczyzny  w połączeniu z symbolami Bożego Narodzenia.


Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w GBP jest Małgorzata Potręć , adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 
3) Dane (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu  zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu, zamieszczenia informacji (imię, nazwisko) o zwycięzcach konkursu na blogu biblioteki.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Zdjęcia w wydarzeń będą przechowywane w GBP na podstawie art.9.ust.2 pkt j) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach archiwalno - historycznych. Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
6) Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronię danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przedstawienie "Kraina lodu"


22 listopada gościliśmy w naszej bibliotece artystów ze Studia Teatralnego "KRAK-ART", którzy dla naszych najmłodszych czytelników zaprezentowali przedstawienie interaktywne pt. "Kraina Lodu".