Witamy na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

znajdziecie tu informacje dotyczące działalności biblioteki, zakupionych nowości, wydarzeń kulturalno-oświatowych naszej gminy. Tu możecie również złożyć dezyderaty czytelnicze.
Zapraszamy również na naszą nową stronę inrernetową

https://gbpmiastkowkosc.naszabiblioteka.com


piątek, 22 kwietnia 2022

Niespodzianka dla biblioteki

Dziękujemy czytelniczce Klaudii za tak miłą niespodziankę w postaci wygranych książek dla naszej biblioteki ☺


 

XXXVIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

 

 

REGULAMIN

 

 • Uczestnicy prezentują się w jednej z trzech grup wiekowych:

 • uczniowie klas I - III szkół podstawowych

 • uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

 • uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych

 • Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

 • Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

 • Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa.

 • Nagrody w poszczególnych etapach konkursu fundują ich Organizatorzy.

 • Konkurs przebiega w 4 etapach:

 • ELIMINACJE SZKOLNE - do 9 maja 2022 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.

 • ELIMINACJE GMINNE 17 maja o godz. 10.00 – w GBP w Miastkowie Kościelnym.

  Placówki te typują po dwóch recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.

 • ELIMINACJE POWIATOWE -27 maja 2022 r. w MPBP w Garwolinie Jury wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale.

 • FINAŁ – 9, 10 czerwca 2022 r., godz. 9.00 - Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6. 

  W celu zgłoszenia do finału laureatów eliminacji miejskich i powiatowych należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl - w zakładce XXXVIII Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. K. Makuszyńskiego oraz załączyć wymagane zgody.

Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załączniki)

Informacji udzielają: biblioteki, ośrodki kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
(tel. 25-794-31-01, Małgorzata Czeredys-Bryńczak, e-mail: makuszynski21@gmail.com).

środa, 6 kwietnia 2022

Relacja z warsztatów

 Dziś miłe i twórcze spotkanie z młodzieżą z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym. Na warsztat poszły pisanki zdobione techniką decupage.  Niesamowita energia, talent i wyobraźnia uczestników przełożyły się na wspaniały efekt końcowy a roześmiane buźki świadczą że był to dobrze spędzony czas.