Witamy na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

znajdziecie tu informacje dotyczące działalności biblioteki, zakupionych nowości, wydarzeń kulturalno-oświatowych naszej gminy. Tu możecie również złożyć dezyderaty czytelnicze.
Zapraszamy również na naszą nową stronę inrernetową

https://gbpmiastkowkosc.naszabiblioteka.com


wtorek, 5 kwietnia 2011

XXVIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI im. K. MAKUSZYŃSKIEGO


Gminna Biblioteka Publiczna
w Miastkowie Kościelnym
zaprasza
na eliminacje gminne konkursu dnia 11.05.2011 roku o godz. 10.00
w sali konferencyjnej.


REGULAMIN

Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:

· uczniowie klas I - III szkół podstawowych
· uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

· Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.
· Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
· Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.
· Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.
· Konkurs przebiega w 4 etapach:
· ELIMINACJE SZKOLNE - do 30 kwietnia 2011 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje dwóch uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.
· ELIMINACJE GMINNE I MIEJSKIE - do 15 maja 2011 r. w gminnych i miejskich ośrodkach kultury lub w bibliotekach. Placówki te typują po dwóch recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.
· ELIMINACJE POWIATOWE - 20 maja 2011r. w Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej w Garwolinie Jury wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale.
· FINAŁ – 2 czerwca 2011 r. w Siedlcach. Początek o godz. 900
Informacji udzielają: biblioteki, ośrodki kultury i Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
(tel. 25-644-68-00, wew. 39, Halina Tunkiewicz).

Brak komentarzy: